Vino alături de noi!

Regulament pentru accesul și modul de utilizare a terenului de sport din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 7.
Formular de programare.

S-a incheiat etapa I de inscriere la clasa pregatitoare pentru anul scolar 2023-2024, consultati aici lista copiilor admisi Lista copiilor admiși – An școlar 2023-2024.

Copilul dvs. împlinește vârsta de 6 ani în anul 2023?

1. Dacă împlinește vârsta de 6 ani până la data de 31.08.2023, este obligatoriu să îl înscrieți la clasa pregătitoare.

2. Dacă împlinește vârsta de 6 ani în perioada 01.09.2023- 31.12.2023, părinții pot înscrie copilul la clasa pregătitoare dacă nivelul acestuia de dezvoltare este corespunzător.

Înscrierea în învățământul primar, an școlar 2023- 2024, se realizează în baza:

– prevederilor Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2022- 2023, aprobată prin O.M.E. nr. 3445/17.03.2022, în vigoare și pentru anul școlar 2023- 2024;

– calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023- 2024, aprobat prin O.M.E. nr. 3704/17.02.2023;

 

Planul de școlarizare aprobat de ISMB pentru anul școlar 2023-2024 cuprinde:

Număr clase

4

Număr locuri

88

 

Cirscumscripția Școlii Gimnaziale nr. 7

 

Care este PROGRAMUL de ÎNSCRIERE???

În perioada 03.05 – 18.05.2023,

LUNI – JOI, 8:00 – 18:00

VINERI, 8:00 – 17:00

 

Înscrierea se poate realiza:

1. la secretariatul unității de învățământ (caz în care cererea este completată direct în sistemul informatic și va fi validată pe loc);

2. online, la adresa https://inscriere.edu.ro/, prin e-mail, la adresa unității de învățământ: scoala.sapte@yahoo.com sau prin poștă, la adresa Strada Neagoe Vodă, nr. 11, Sector 1, București, caz în care validarea va fi realizată la secretariatul unității sau prin intermediul mijloacelor electronice și constă în verificarea și compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele transmise de părinte. Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.

DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

1. Actele de identitate ale părinților – original și copie

2. Certificatul de naștere al copilului – original și copie

3. Recomandarea eliberată de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar (pentru copiii care au frecventat grădinița) – copie, condiție valabilă pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 01.09.2023- 31.12.2023.

4. Documentul prin care CMBRAE comunică rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice (pentru copiii care nu au frecventat gradinița sau care s-au întors din străinătate) – copie, condiție valabilă pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 01.09.2023- 31.12.2023.

5. Dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului, condiție valabilă în cazul părinților divorțați;

6. Documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare (generale și specifice), în cazul în care părinții nu au domiciliul/reședința în circumscripția școlară.

                Criteriile generale sunt:

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează cu situația copilului orfan de ambii părinți;

c) existența unui documente care dovedește că este orfan de un singur părinte;

d) existența unui frate/ a unei surori înmatriculat/- ă în unitatea de învățământ respectivă;

                Criteriile specifice sunt:

Nr. crt.

Criteriul

Documentul doveditor

1.       

Copilul a frecventat o gradinița din proximitatea unitații  școlare

Adeverință de la gradiniță

2.       

Locul de muncă al unui părinte/părinților se află în apropierea școlii

Adeverință de angajat din care să rezulte adresa la care își desfășoară activitatea

3.       

Bunici sau rude care se ocupă de educația copiilor locuiesc în circumscripția școlară

Acte doveditoare din care să reiasă faptul că sunt bunicii/rudele copilului precum și dovada domiciliului acestora și declarație pe propria raspundere a părintelui

4.       

Cel puțin un părinte sau un frate/o soră mai mare este absolvent al unității școlare solicitate

Adeverința de la școala că parintele sau fratele/sora este absolvent al școlii

 

7. Declarația–tip pe proprie răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în cerere, în cazul completării sau transmiterii online a acesteia.

 

Numărul de telefon al unității de învățământ la care pot apela părinții pentru informații: 021 232 15 31, în intervalul orar: 9.00 – 18.00.

 

La nivelul ISMB, Tel verde 0800.816.021 va fi disponibil în perioadele de înscriere (conform calendarului 3 – 18 mai 2023, 6 – 12 iunie 2023), de luni până joi, între orele 8.00 – 16.30, iar vineri, între orele 8.00 – 14.00.

Comentariile sunt închise.