Resurse materiale

Școala Gimnazială nr. 7 dispune de 2 corpuri de clădire și 1 teren de sport

• săli de clasă și spații administrative

           14 săli de clasă

           4 laboratoare: chimie, fizică, biologie, informatică

           1 bibliotecă

           1 cabinet medical

           1 cabinet psihopedagogic

           1 cancelarie

           1 cameră izolare

           1 cabinet directori

           1 secretariat

           1 birou administrator patrimoniu/ administrator financiar

           1 depozit material didactic

• sală de sport

• teren de sport

Comentariile sunt închise.