Comisii

COMISII CU CARACTER PERMANENT

 COMISIA PENTRU CURRICULUM

PREȘEDINTE: MOISE SORINA GEORGIANA

RESPONSABIL:

MEMBRI:

COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII

PREȘEDINTE:

MEMBRI:

  

COMISIA DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

 PREȘEDINTE:

MEMBRI:

 

COMISIA PENTRU CONTROLUL MANAGERIAL INTERN

 PREȘEDINTE:

MEMBRI:

  

COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI ELIMINAREA VIOLENȚEI, A FAPTELOR DE CORUPȚIE ȘI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ȘCOLAR ȘI PROMOVAREA INTERCULATURALITĂȚII

 PREȘEDINTE:

MEMBRI:

 

Comentariile sunt închise.